przenoszenie maszyn relokacja maszyn remonty maszyn

Praca i środowisko

Wiemy jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa środowisko naturalne dlatego też bardzo ważne jest abyśmy dbali o Nie. Znane Nam są wytyczne normy ISO 14001, które to Nasza firma realizuje poprzez:
1.Zmniejszenie oraz segregacja odpadów na realizowanych projektach
2. Szczególna uwaga przy usuwaniu mediów z maszyn takich jak olej, kwas, środki szkodliwe dla środowiska
3. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej uzyskiwanej z sieci oraz generatorów